Poděkování

Organizátoři by rádi poděkovali OSMILETÉMU GYMNÁZIU BUĎÁNKA za poskytnutí prostor.

Také bychom rádi poděkovali následujícím osobám a společnostem za pomoc nejen při organizaci Pentaconu 2002: